CELOŽIVOTNÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Slide background

Kurz PLAVÁNÍ – PLAVČÍK | 2016

Slide background
Slide background
Slide background

TěloOlomouc | 2014

Slide background
Slide background

Závěrečné zkoušky UZP - okruhy z pedagogiky a psychologie ke stažení

 Číslo programu

  T9MUW001     


Kontaktní osoby

   


organizační garantka:

  Mgr. Dagmar Šlézarová
T: +420 585 636 454
M: +420 604 777 109
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
odborný garant:

  doc. Zbyněk Svozil
T: +420 585 636 001
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
     


Zaměření programu

   


    Výkon povolání


     


Anotace

   


    Studium zahrnuje oborově předmětovou část, pedagogický a psychologický základ práce učitele a praktickou část. Absolvování učitelské praxe doplňuje odborné vzdělání na magisterské úrovni a umožňuje uplatnění absolventa v učitelské praxi vystudované odbornosti. 


     


Cíle

   


    Hlavním cílem modulu je získání učitelské způsobilosti na základní a střední školy ve vystudované odbornosti v oblasti tělesné výchovy a sportu nebo v příbuzných oborech a programech.

Dílčí cíle:
·       Získání kompetencí v oblasti pedagogických věd.
·       Získání kompetencí v oblasti psychologických věd.
·       Získání kompetencí v řízení edukačního procesu v praxi.     


Požadované předpoklady

   


    Studium učitelské způsobilosti tvoří relativně samostatný celek a je určeno zejména pro absolventy resp. studenty neučitelského magisterského oboru v rámci programu tělesná výchova a sport, nebo příbuzných programů. Požadavky v rámci studia

   


    Aktivní účast na předepsané výuce. Splnění požadavků jednotlivých předmětů. Absolvování učitelské praxe, vypracování didaktických výstupů jejich obhájení, posuzování zpětné informace od studentů a žáků. Posouzení odborníků z praxe. Závěrečné vyhodnocení a evaluace působení na učitelských praxích na fakultě.

     


Způsob ukončení

   


    závěrečná zkouška z pedagogických a psychologických věd
         


Získané způsobilosti

   


    Absolventi získají učitelskou způsobilost zaměřenou na tělesnou výchovu a sport a obory příbuzné v souladu s ustanovením §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a akreditací magisterského studijního programu N7401 Tělesná výchova a sport, studijního oboru 7401T005 Tělesná výchova a sport (akreditace MŠMT č. j. 21783/2011-M3).     


Termín

   


    Termíny programů jsou průběžně uveřejňovány na Portálu celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci.DESIGN, CODE: Mgr. Jiří Veverka, DiS. | © Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci | Administrace