CELOŽIVOTNÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Slide background

Kurz PLAVÁNÍ – PLAVČÍK | 2016

Slide background
Slide background
Slide background

TěloOlomouc | 2014

Slide background
Slide background

Přehled specializovaných běhů
na U3V při UP v Olomouci

Po absolvování prvního ročníku U3V si posluchači na základě svého zájmu volí k dalšímu studiu některý z tzv. specializovaných běhů. Standardní délka studia na daném specializovaném běhu je 4 semestry (tedy 2 roky).

V současné době jsou na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci připravovány a realizovány tyto specializované běhy:

V současné době jsou na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci realizovány tyto specializované běhy:

 • Filozofická fakulta UP (FF UP):
  • Společenské vědy
  • Psychosociální studia
  • Kultura v minulosti a přítomnosti
  • Historie a archeologie
  • Kapitoly z českých dějin
 • Cyrilomětodějská teologická fakulta UP (CMTF UP):
  • Evropská kultura a křesťanství
  • Křesťanství a teologie v proměnách času
 • Pedagogická fakulta UP (PdF UP):
  • Kapitoly z humanitních věd
  • Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století
 • Přírodovědecká fakulta UP (PřF UP):
  • My - lidé a příroda
  • Výzkum v přírodních vědách
 • Lékařská fakulta UP (LF UP):
  • Člověk ve zdraví a nemoci
 • Fakulta tělesné kultury UP (LF UP):
  • Pohyb – cesta za zdravím
 • Fakulta zdravotnických věd (FZV UP):
  • Zdravotnické vědy
 • Právnická fakulta (PF UP)
  • Ochrana práv jednotlivce

 

 


u3v web

 

Specializované běhy na FTK UP

Pohyb – cesta za zdravím – středa odpoledne (tř. Míru)

garant: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Výuka v zimním semestru je zaměřena teoreticky. Obsah přednášek je směřován do oblasti zdravého stárnutí (health aging) v kontextu biologických zákonitostí. Studenti a studentky se seznámí s biologickými zákonitostmi a teoriemi stárnutí, heterogenitou a specifiky seniora, regresními změnami v organismu. V rámci teoretických přednášek budou frekventanti upozorněni na možnosti zpomalení regresních změn, budou seznámeni s doporučeními pohybového chování a pohybových programů, kontraindikacemi a aktivizačními přístupy. Přednášky jsou realizovány v kontextu sociologických a psychologických poznatků. Nedílnou součástí jsou výživové zákonitosti, stereotypy ve stáří a jejich specifika. Letní semestr je zaměřen prakticky, předměty jsou realizovány v tělocvičnách nebo venku a jejich náplň je zaměřena především na rozvoj koordinačních schopností; nácvik správného dýchání, které rozvíjí dýchací funkce a přispívá k relaxaci; cvičení pro správné držení těla a uvolnění; psychomotorická cvičení, cvičení s prvky jógy a tai chi; relaxační cvičení pro navození psychického a fyzického uvolnění. V rámci praktické výuky je realizována výuka nordic walking (chůze s holemi), která přispívá k rozvoji vytrvalostních schopností a výuková jednotka zaměřena na posilování seniorů s vlastním tělem i cvičebními pomůckami. Všechna cvičení jsou realizována odborníky, s ohledem na zdravotní a funkční stav seniorů a v kontextu přesvědčení „kalogathia“ – harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty.

V rámci běhu na FTK UP mohou studenti a studentky U3V využít možnosti diagnostiky jejich somatického stavu (např. tělesné složení, morfologie a funkce nohy, spirometrické vyšetření, svalová síla, stav denzity (hustoty) kostní tkáně ve specializovaných  laboratořích FTK UP.

DESIGN, CODE: Mgr. Jiří Veverka, DiS. | © Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci | Administrace