CELOŽIVOTNÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Slide background

Kurz PLAVÁNÍ – PLAVČÍK | 2016

Slide background
Slide background
Slide background

TěloOlomouc | 2014

Slide background
Slide background

AKTUALITY

Fakulta tělesné kultury připravila pro studenty DSP a zaměstnance FTK vědecké semináře.  První přednáška pod názvem How to write a scientifi paper se uskuteční 6. 2. 2017 od 13,00 hod. v učebně NA409. Přednášet bude Jitse van Dijk. Cílem semináře je zvýšit kompetence pracovníků a studentů DSP k publikování v prestižních periodicích. Po absolvování kurzu účastník ví, jak postupovat při psaní článku do vědeckého periodika. Přihlásit se můžete zde

 

 

ODV FTK připravuje pro pedagogické pracovníky základních a středních škol vzdělávací cyklus Průběžné vzdělávání učitelů základních a středních škol v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Program je akreditovaný MŠMTpod č. j. MSMT-15106/2016-3-461.
Cílem programu je připravit učitele základních a středních škol k orientaci v problematice ochrany obyvatelstva a připravit je na výchovné a výukové působení na žáky, studenty i dospělé. Umět základy prevence i reakce na mimořádné události a krizové situace a vést k tomu žáky a studenty i dospělé ve škole. Brzy zde uvidíte další informace a pokyny k přihlašování.

 

 

Katedra sportu ve spolupráci s oddělením pro další vzdělávání a podporu výuky pořádá ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2017 11. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů TěloOlomouc 2017. Cílem setkání tělovýchovných pedagogů v Olomouci s názvem TěloOlomouc je vytvořit prostor a tvořivou atmosféru pro výměnu informací, zkušeností a kontaktů učitelů a tělovýchovných pracovníků všech stupňů škol, klubů a center v oblasti TV, sportu a pohybu, volného času (outdoorových aktivit), domů dětí a mládeže a středisek volného času, ukázat a nabídnout nové směry v oblasti inovace a integrace TV, sportu a pohybové rekreace. Bližší informace najdete zde

 

 

 
Na základě četných dotazů a informací k pohybovému testu jako součásti talentové přijímací zkoušky, organizuje FTK UP jednodenní pohybový kurz Gymnastická přípravka. Cílem je poskytnout základní informace, doporučení a praktický návod k další samostatné přípravě uchazečů. Termín: sobota 25. 3. 2017 v 10.00 hodin v tělocvičně FTK UP, Hynaisova 9, Olomouc. Cena kurzu: 500,- Kč Podrobnější informace k obsahu kurzu naleznete zde a přihlášku zde 
Garant kurzu: Mgr. Martina Poláková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Těm, kteří chtějí v budoucnu pracovat na pozici plavčíka, je určen připravovaný kurz Plavání – plavčík. Kurz bude zahájen 17. května 2016 v 08:40 hodin v prostorách Aplikačního centra BALUO.
Kurz mohou absolvovat studenti a absolventi Fakulty tělesné kultury, kurzovné činí Kč 3500,–, přihlašovat se mohou zde. Přihlašovat na kurz se mohou rovněž zájemci z řad veřejnosti. Cena kurzu je v tomto případě Kč 5300,–. Podrobnější informace k obsahu kurzu a přihlášku naleznete zde
Garant kurzu | doc. PhDr. Zbyněk Svozil | E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Organizační garantka kurzu | Bc. Hana Wittková | 
T: +420 585 636 366 | E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
Začátkem května proběhne pro zájemce kurz Vodní turistiky a rafting – instruktor školní vodní turistiky, konkrétně v termínu 6.–8. 5. 2016. Kurzovné činí Kč 2900,–, hlásit se můžet zde. Odborným garantem kurzu je RNDr. Jiří Kratochvíl. 
Garant kurzu | Mgr. Jiří Vrba | T: +420 585 636 038 | E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Organizační garantka kurzu | Bc. Hana Wittková | T: +420 585 636 366| E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 

Pro zájemce o studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Fyzioterapie je připraven Konzultační den uchazečů o studium. Ten se uskuteční v sobotu 30. dubna 2016 v prostorách fakulty. Cena tohoto přípravného kurzu činí Kč 500,–.
Zájemci o bakalářský studijní program se mohou přihlašovat zde, naopak zájemci z řad navazujícího magisterského studijního programu se mohou hlásit pod tímto odkazem.  

Další informace najdete zde.
Garant kurzu | MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D. | E:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Katedra fyzioterapie
Organizační garantka kurzu | Bc. Hana Wittková | T: +420 585 636 366 | E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 
 
Nově se můžete hlásit do vzdělávacího programu Učitelská způsobilost.
Studium je určeno zejména pro absolventy a současné studenty neučitelských magisterských oborů v rámci programu Tělesná výchova a sport a příbuzných tělovýchovných programů. Absolventi získají učitelskou způsobilost zaměřenou na tělesnou výchovu a sport a obory příbuzné v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a akreditací magisterského studijního programu N7401 Tělesná výchova a sport, studijního oboru 7401T005 Tělesná výchova a sport (akreditace MŠMT č. j. 21783/2011-M3). 
 
 

Aktuálně se lze přihlašovat na dvouleté trenérské studium Trenér plavání I. třídy.
Po absolvování a úspěšném zakončení studia závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce se absolventi programu stanou držiteli nejvyšší trenérské třídy v plavání. Ta opravňuje držitele trénovat mimo jiné jako hlavní trenér, asistent všech reprezentačních výběrů a být trenérem Sportovních center mládeže (SCM) prvního a druhé stupně.

 

Spustili jsme pro Vás nové webové stránky. Doufáme, že pro Vás budou přehlednější a do budoucna usnadní orientaci ve všech oblastech, které spadají do působnosti oddělení. Jejich obsah stále plníme, rozšiřujeme a aktualizujeme. Pokud nemůžete najít informaci, kterou hledáte, obraťte se přímo na pracovníky oddělení. Děkujeme za pochopení.Oddělení pro další vzdělávání a podporu výuky


zabezpečuje programy celoživotního vzdělávání v souladu s potřebami fakulty a univerzity.

Do působnosti oddělení dále patří: 
 • příprava a realizace akreditací studijních programů v rámci své působnosti;
 • zajištění poradenské činnosti nabízené studentům a zaměstnancům univerzity (studijní, psychologické, profesní poradenství a poradenství pro zpřístupnění studia);
 • příprava a průběh rigorózních řízení absolventů magisterských studijních oborů (profesní doktorát | PhDr.). 


Oddělení nabízí zájemcům o studium především tyto druhy dalšího vzdělávání: 
 • studium v akreditovaných studijních programech
 • pedagogická a učitelská způsobilost
 • trenérská studia
  Organizace studia trenérů I. a II. třídy různých sportovních odvětví dle zájmu jednotlivých uchazečů ve spolupráci se sportovními svazy. Ke studiu je využíván e-learningový systém UNIFOR, který usnadňuje komunikaci a podporuje výuku dostatkem studijních materiálů od garantů jednotlivých předmětů.
 • licenční a instruktorské kurzy
  Především na základě zájmu studentů UP, ale i s ohledem na poptávku ze strany organizací i široké veřejnosti vypisuje oddělení nabídku těchto kurzů.
 • kurzy, semináře a školení
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků


Přehled všech aktivit Oddělení pro další vzdělávání a podporu výuky naleznete na těchto webových stránkách. Na jednotlivé programy/kurzy je třeba přihlašovat se přes Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci.