Logo FTK UP

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Oddělení pro celoživotní vzdělávání

zabezpečuje programy celoživotního vzdělávání v souladu s potřebami fakulty a univerzity.

 

Do působnosti oddělení dále patří:

  • příprava a realizace akreditací studijních programů v rámci své působnosti;
  • zajištění poradenské činnosti nabízené studentům a zaměstnancům univerzity (studijní, psychologické, profesní poradenství a poradenství pro zpřístupnění studia);
  • příprava a průběh rigorózních řízení absolventů magisterských studijních oborů (profesní doktorát | PhDr.).

 

Oddělení nabízí zájemcům o studium především tyto druhy dalšího vzdělávání:

  • studium v akreditovaných studijních programech;
  • trenérská studia;
  • organizace studia trenérů I. a II. třídy různých sportovních odvětví dle zájmu jednotlivých uchazečů ve spolupráci se sportovními svazy;
  • licenční a instruktorské kurzy;

především na základě zájmu studentů UP, ale i s ohledem na poptávku ze strany organizací i široké veřejnosti vypisuje oddělení nabídku těchto kurzů;

  • kurzy, semináře a školení;
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Přehled všech aktivit Oddělení pro další vzdělávání a podporu výuky naleznete na těchto webových stránkách. Na jednotlivé programy/kurzy je třeba přihlašovat se přes Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci.