CELOŽIVOTNÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Slide background

Kurz PLAVÁNÍ – PLAVČÍK | 2016

Slide background
Slide background
Slide background

TěloOlomouc | 2014

Slide background
Slide background

AKTUALITY
 
Na základě četných dotazů a informací k pohybovému testu jako součásti talentové přijímací zkoušky, organizuje FTK UP jednodenní pohybový kurz Gymnastická přípravka. Cílem je poskytnout základní informace, doporučení a praktický návod k další samostatné přípravě uchazečů. Termín: sobota 25. 3. 2017 v 10.00 hodin v tělocvičně FTK UP, Hynaisova 9, Olomouc. Cena kurzu: 500,- Kč Podrobnější informace k obsahu kurzu a přihlášku naleznete zde. 
Garant kurzu: Mgr. Martina Poláková
Těm, kteří chtějí v budoucnu pracovat na pozici plavčíka, je určen připravovaný kurz Plavání – plavčík. Kurz bude zahájen 17. května 2016 v 08:40 hodin v prostorách Aplikačního centra BALUO.
Kurz mohou absolvovat studenti a absolventi Fakulty tělesné kultury, kurzovné činí Kč 3500,–, přihlašovat se mohou zde. Přihlašovat na kurz se mohou rovněž zájemci z řad veřejnosti. Cena kurzu je v tomto případě Kč 5300,–. Podrobnější informace k obsahu kurzu a přihlášku naleznete zde
Garant kurzu | doc. PhDr. Zbyněk Svozil | E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Organizační garantka kurzu | Bc. Hana Wittková | 
T: +420 585 636 366 | E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
Začátkem května proběhne pro zájemce kurz Vodní turistiky a rafting – instruktor školní vodní turistiky, konkrétně v termínu 6.–8. 5. 2016. Kurzovné činí Kč 2900,–, hlásit se můžet zde. Odborným garantem kurzu je RNDr. Jiří Kratochvíl. 
Garant kurzu | Mgr. Jiří Vrba | T: +420 585 636 038 | E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Organizační garantka kurzu | Bc. Hana Wittková | T: +420 585 636 366| E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 
Pro zájemce o studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Fyzioterapie je připraven Konzultační den uchazečů o studium. Ten se uskuteční v sobotu 30. dubna 2016 v prostorách fakulty. Cena tohoto přípravného kurzu činí Kč 500,–.
Zájemci o bakalářský studijní program se mohou přihlašovat zde, naopak zájemci z řad navazujícího magisterského studijního programu se mohou hlásit pod tímto odkazem.  
Garant kurzu | MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D. | E:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Katedra fyzioterapie
Organizační garantka kurzu | Bc. Hana Wittková | T: +420 585 636 366 | E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
 
Nově se můžete hlásit do vzdělávacího programu Učitelská způsobilost.
Studium je určeno zejména pro absolventy a současné studenty neučitelských magisterských oborů v rámci programu Tělesná výchova a sport a příbuzných tělovýchovných programů. Absolventi získají učitelskou způsobilost zaměřenou na tělesnou výchovu a sport a obory příbuzné v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a akreditací magisterského studijního programu N7401 Tělesná výchova a sport, studijního oboru 7401T005 Tělesná výchova a sport (akreditace MŠMT č. j. 21783/2011-M3). 
 
 

Aktuálně se lze přihlašovat na dvouleté trenérské studium Trenér plavání I. třídy.
Po absolvování a úspěšném zakončení studia závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce se absolventi programu stanou držiteli nejvyšší trenérské třídy v plavání. Ta opravňuje držitele trénovat mimo jiné jako hlavní trenér, asistent všech reprezentačních výběrů a být trenérem Sportovních center mládeže (SCM) prvního a druhé stupně.

 

Spustili jsme pro Vás nové webové stránky. Doufáme, že pro Vás budou přehlednější a do budoucna usnadní orientaci ve všech oblastech, které spadají do působnosti oddělení. Jejich obsah stále plníme, rozšiřujeme a aktualizujeme. Pokud nemůžete najít informaci, kterou hledáte, obraťte se přímo na pracovníky oddělení. Děkujeme za pochopení.


Oddělení pro další vzdělávání a podporu výuky

zabezpečuje programy celoživotního vzdělávání v souladu s potřebami fakulty a univerzity.

Do působnosti oddělení dále patří: 
 • příprava a realizace akreditací studijních programů v rámci své působnosti;
 • zajištění poradenské činnosti nabízené studentům a zaměstnancům univerzity (studijní, psychologické, profesní poradenství a poradenství pro zpřístupnění studia);
 • příprava a průběh rigorózních řízení absolventů magisterských studijních oborů (profesní doktorát | PhDr.). 

Oddělení nabízí zájemcům o studium především tyto druhy dalšího vzdělávání: 
 • studium v akreditovaných studijních programech
 • pedagogická a učitelská způsobilost
 • trenérská studia
  Organizace studia trenérů I. a II. třídy různých sportovních odvětví dle zájmu jednotlivých uchazečů ve spolupráci se sportovními svazy. Ke studiu je využíván e-learningový systém UNIFOR, který usnadňuje komunikaci a podporuje výuku dostatkem studijních materiálů od garantů jednotlivých předmětů.
 • licenční a instruktorské kurzy
  Především na základě zájmu studentů UP, ale i s ohledem na poptávku ze strany organizací i široké veřejnosti vypisuje oddělení nabídku těchto kurzů.
 • kurzy, semináře a školení
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků

Přehled všech aktivit Oddělení pro další vzdělávání a podporu výuky naleznete na těchto webových stránkách. Na jednotlivé programy/kurzy je třeba přihlašovat se přes Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci.